OGAN Tasarım - Uygulama - İnşaat
Get Adobe Flash player
 
 

Menu:

firmamız İZODER üyesidir
Eko Kredi
Evini Yenile Türkiye
Yalıpan
Pimas Siding
Megaron
Erlus Seramik Kiremit
Dragonboard
Neolith porselen levhalar
Lindab Çelik Yagmur Suyu Indirme Sistemleri
Pimapen
Dış cephe ısı yalıtımı
Pimas Siding
Pimawood
Şömine
İzolasyon
Çatı Yapımı
Betopan
Duvar Kağıdı
Çelik Kapı
Ahşap Doğrama

 

Dış Cephe Çözümlerimiz / İzolasyon

 • Su Yalıtımı
 • Isı Yalıtımı
 • Ses Yalıtımı
 • İç ve Dış İzolasyon

Yapıların uzun ömürlü olabilmesi, sağlıklı konforlu ve güvenli bir ortam sağlayabilmesi için iç ve dış etkenlere karşı doğru bir şekilde korunması gerekmektedir.

Söz konusu bu iç ve dış etkenlerden korunabilmenin en etkin yolu da yalıtımdır. Bir uzmanlık dalı olan yalıtımın ana unsurları "doğru detay" , "nitelikli malzeme" , " sağlıklı uygulama" dır.

Yapılarda su yalıtımı, suyun hangi şiddette, hangi halde ve nereden gelirse gelsin yapı kabuğundan içeri girerek yapı elemanlarına dolayısıyla da yapıya zarar vermesini önlemek için yapılır. Suyun yapılarda sıvı veya gaz halinde bulunması yıpranmaların ve zararlı etkilerin en önemli nedenidir.

Su yapıya çeşitli şiddetlerde çeşitli yollardan girebilir :

Cepheden Sızma Yoluyla Rutubet: Sağlıklı bir sıva katı üzerine uygulanan bir boyadan beş ile on kat daha kalın olan dış cephe kaplamaları, yağmur nedeniyle cepheye vuran suyun içeri sızmasını engeller.

Yoğuşma Yoluyla Rutubet: Dış cephe ısı yalıtım sistemi iç cephe duvarlarının yüzey sıcaklığını yükselterek yoğuşmanın oluşmasını önler. Düzenli havalandırma yapılması ise bağıl nem oranını düşüreceği için yoğuşmanın ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

Kılcal Su Yürümesi Yoluyla Rutubet: Koruma sıvası, yapısındaki kanallar yardımıyla suyun buharlaşmasını kolaylaştırarak, yüzeyde rutubet lekelerinin oluşmasını önler. Bu kanallar aynı zamanda, tuzları bünyesinde saklayarak bunların genleşip sıvayı çatlatmalarını engeller.

Zeminden Sızan Su Yoluyla Rutubet: Su yalıtım sistemleri, suyun duvardan geçişine engel olur. Bu tür yalıtım sistemleri öncelikle dışarıdan, su tarafından uygulanmalı, ancak sızıntı veya eski binaların rehabilitasyonunda, su yalıtımı içeriden uygulanmalıdır.

Basınçlı Su Yoluyla: Yapıya sürekli ve belli bir hidrostatik basınç yapan suları kapsar. Metre cinsinden su sütunu yüksekliği ile ifade edilen su durumu (kg/m2) olarak basınç yapar.Basınçlı suya karşı yalıtımın detaylandırılması su basıncına ve yapının yalıtım üzerine yapacağı sıkışma basıncı faktörüne göre yapılır.

 

 

 

Yapıların uzun yıllar boyunca değerini koruması ancak, yapı iyi tasarlanmışsa, iç ve dış etkenlerden doğru biçimde korunmuşsa gerçekleşebilir.

Yapıların iç ve dış etkenlerden doğru biçimde korunması; yalıtım ile sağlanabilir.

Yalıtım sistemlerinin esas amacı; yapı bileşenleri ve taşıyıcı sistemi dış etkenlerden koruyarak; kullanım amacına uygun sağlık ve konfor şartlarının yapı içerisinde hüküm sürmesini sağlamaktır.

Bina içerisinde konforlu yaşam koşullarının oluşturulması insan sağlığı için ne kadar önemli ise yapının dış etkenlere karşı korunması da; içerisinde yaşadığımız, sağlam ve uzun ömürlü olmasını beklediğimiz yapılar için aynı öneme sahiptir.

1. Binalarda Isı Yalıtımı: Dünya üzerindeki birincil enerji kaynaklarının hızla tükenmesi üzerine gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm ülkeler enerji ihtiyaçlarını kontrol altına alma ve enerjiyi etkin kullanma yöntemleri geliştirmişlerdir. Ülkemizde de; başta sanayi ve konut sektörlerinde olmak üzere, enerji tüketimleri her geçen yıl artmaktadır.

Konutlarda kullanılan enerjinin büyük bir kısmı ısıtma ve soğutma amaçlı olarak tüketilmektedir. Söz konusu bu enerjinin; etkin kullanılması, ısı yalıtımı ile sağlanabilir. Bina zarfı, binanın iç ortamını dış ortamdan ayıran yapı elemanlarını kapsar. Duvarlar, pencereler, kapılar, döşeme, tavan ve çatı, bina zarfını oluşturur. Sağlıklı yaşam koşullarının yaratılması, yakıt tüketimlerini azaltarak; kullanıcının düşük yakıt masrafları ile sistemini işletmesinin ve dolayısıyla hava kirliliğinin azaltılmasının sağlanması, binanın iç ve dış etkenlerden korunarak ömrünün uzatılması amacıyla; yapı bileşenleri üzerinden, farklı sıcaklıktaki iki ortam (dış hava - yaşanan mahaller) arasındaki ısı geçişini azaltmak için yapılan işlemlere ısı yalıtımı denir.

1.1. Duvarlar: Enerji verimliliği için ısı kaybeden duvarlara ısı yalıtımı yapılmalıdır. Duvarlarda yalıtım içten (duvarın iç yüzünden) veya dıştan (duvarın dış yüzünden) yapılabilir. Bunun için çeşitli ısı yalıtım malzemeleri ve detayları uygulanabilir.

1.2. Pencereler: Pencerelerde ısı kaybı açısından en önemli özellik, ısı geçirgenlik katsayılarıdır. (U değeri). Binalarda kullanılacak pencerelerin ısı geçirgenlik katsayıları TS 825'e uygun olmalıdır. Pencereler, kış mevsiminde güneşin mahal içerisine girişini arttırmalı, yaz mevsiminde azaltmalıdır. Bunun için pencere sistemlerinde çift camlar, low-e kaplı çift camlar, güneş kontrol kaplamalı camlar ile yalıtımlı doğramalar kullanılmalıdır.

1.3. Tavan/çatı ve döşemeler: Binalarda duvarlar ve pencerelerden sonra en fazla ısı kaybı/kazancı olan bölümler, tavan/çatı ve döşemelerdir. Bu bölümlere de ısı yalıtımı yapılmalıdır. Bunun için çeşitli ısı yalıtım malzemeleri ve detayları uygulanabilir.

Isı yalıtım malzemeleri; ısı kayıp ve kazançlarının azaltılmasında kullanılan sadece minimum kalınlıkta yalıtım sağlamak amacıyla üretilmiş yüksek ısıl dirence sahip özel ürünlerdir. Isı yalıtım malzemelerinin en temel özelliği ısı iletim katsayılarının düşük olmasıdır.

Aşağıda binalarda kullanılan ısı yalıtım malzemeleri ve bu malzemelerin ürün standartları verilmiştir.

 • Camyünü, TS 901 EN 13162
 • Taşyünü, TS 901 EN 13162
 • Ekspande Polistiren (EPS), TS 7316 EN 13163
 • Ekstrude Polistiren (XPS), TS 11989 EN 13164
 • Poliüretan (PUR), TS EN 13165
 • Fenol Köpüğü, TS EN 13166
 • Cam Köpüğü, TS EN 13167
 • Ahşap Lifli Levhalar, TS EN 13168
 • Genleştirilmiş Perlit (EPB), TS EN 13169
 • Genleştirilmiş Mantar(ICB) TS EN 13170
 • Ahşap yünü levhalar, TS EN 13171

Binalarda ısı yalıtımı uygulanması ile;

 • Çatı, duvar ve döşemelerde tekniğine uygun ısı yalıtımı malzemeleri kullanılması ile ısıtma ve soğutma amaçlı tüketilen yakıt miktarının azalması,
 • Hava kirliliği azalması,
 • Sağlıklı ve konforlu bir ortam oluşması sonucunda sağlık giderlerinin azalması,
 • Yapı bileşenlerinin yoğuşma sonucu korozyona uğraması önlenerek binanın korunması sağlanır.

2. Tesisat Yalıtımı: Enerji verimliliği için binadaki ısıtma, soğutma veya sıcak su tesisatlarına mutlaka ısı yalıtımı yapılması gereklidir.

Tesisat yalıtımında kullanılabilecek çeşitli tesisat yalıtımı malzemeleri bulunmaktadır. Ayrıca verimlili ısıtma ve soğutma sistemleri tercih edilmeli ve otomatik kontrol teknolojilerinden faydalanılmalıdır.

Tesisatta Isı Yalıtımı;en genel olarak sıcak hatlarda ısı kaybını soğuk hatlarda ısı kazancını önlemek için alınması gereken tedbirler olarak tarif edilir.

Tesisat yalıtımı ile enerji kayıp veya kazançları dışında, hattı oluşturan boruların yoğuşma sebebiyle korozyona uğraması önlenir.

Tesisatlarda Yoğuşma

 • Isı yalıtımı yapılmaz veya yetersiz yapılırsa yüzeyde olur!
 • Isı yalıtım malzemesinin buhar difüzyon direnç katsayısının (µ) yetersiz olması durumunda önlem alınmaz ise yalıtım malzemesinin içinde olur.

Tesisat yalıtımında kullanılan malzemeler ve bu malzemelerin ürün standartları aşağıda verilmiştir.

 • Camyünü, prEN 14303
 • Taşyünü, prEN 14303
 • Elastomerik Kauçuk (FEF) prEN 14304
 • Cam Köpüğü (CG) prEN 14305
 • Kalsiyum Silikat (CS) prEN 14306
 • Ekstrüde Polistiren (XPS) prEN 14307
 • Poliüretan (PUR / PIR) prEN 14308
 • Ekspande Polistiren (EPS), prEN 14309
 • Polietilen Köpük (PEF), prEN 14313
 • Fenolik Köpük prEN 14314

Tasarımdan, uygulamaya kadar tüm yönleri ile bir uzmanlık dalı olan yalıtımın ana unsurları "doğru detay", "nitelikli malzeme" ve "sağlıklı uygulama" dır.

Binalarda enerji verimliliği ile ilgili olarak 29 Nisan 1998 tarihinde yayımlanan tavsiye niteliğindeki TS 825 "Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları" standardı; 14 Haziran 1999 tarih ve 23725 sayılı resmi gazetede yeniden yayımlanarak ve bu standardın paralelinde hazırlanan "Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği"nin 08 Mayıs 2000 tarih 24043 sayılı resmi gazetede yer alması ile 14 Haziran 2000 tarihinden itibaren uygulaması zorunlu standart olarak yürürlüğe girmiştir. 14 Haziran 2000 tarihinden sonra yapılan binalar; standart ve yönetmeliklerin koşullarına uymak zorundadır. 12 Ağustos 2001 tarih ve 24491 sayılı resmi gazete ile yayımlanan "Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği" ile ısı yalıtımı uygulamalarının denetimi, Yapı Denetim Kuruluşlarına verilmiştir.

 

İnsan kulağında işitme duyusunu uyaran, titreşim yapan bir kaynağın hava basıncında oluşturduğu dalgalanmalarla meydana gelen fiziksel olaya "ses" denir.

İnsan kulağı 20 Hz ile 20.000 Hz. arasındaki sesleri işitebilir. Sesin işitilebilmesi için , şiddetinin belli bir düzeye erişmesi gerekmektedir.

İnsan sesleri ise 250-500-1000-2000 Hz. lik frekanslarda yer almaktadır. Eğer bu ses dalgası gelişigüzel bir spektrumda yer alıyorsa, ya da diğer bir değişle istenmeyen bir ses ise buna "gürültü" adı verilir. İnsan sağlığı ve konforu üzerinde çok olumsuz etkileri olan gürültü, işitme hasarlarının yanı sıra, vücut aktivitesinde kan basıncının artması, kasların istem dışı kasılması gibi fizyolojik tesirler, huzursuzluk sinirlilik gibi psikolojik tesirler ve iş veriminin düşmesi gibi performans tesirleri olan çok önemli bir olgudur.

Gürültü kontrolü

Gürültüyle savaşmanın en etkili yolu olan gürültü denetimi, gürültünün insan üzerinde oluşturacağı zararlı etkileri en aza indirmek için alınacak önlemleri kapsar.

Gürültüyle mücadele metotları Akustik düzenleme ve Ses Yalıtımı olarak ikiye ayrılır;

 1. Akustik Düzenleme: Akustik Düzenleme ; mevcut kapalı ortamda yansıma (reveberasyon) süresinin düzenlenmesidir. Cam yünü,taş yünü ,yumuşak poliüretan esaslı köpükler, melamin köpüğü, ahşap yünü gibi malzemeler detay çözümlerinde kullanılır.
 2. Ses Yalıtımı: Gelişen teknolojiye paralel olarak yapı elemanlarının hafiflemesiyle gürültü sorunları ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple yapı elemanlarının ses ışınları karşısındaki davranışlarını iyi bilmek, sonradan meydana gelecek ve masraflı, telafisi zor durumlarda kalmayı önleyebilir. Yapı elemanları vasıtasıyla iletilen bu seslerin miktarlarını azaltmak için alınan önlemlere "Ses Yalıtımı" denir.

Yapı elemanlarında sesin iletimi ve yayılımı iki yolla olur :

 1. Hava doğuşumlu sesin bir mekandan diğerine iletilmesi
 2. Darbe sesinin alıcı mekanda hava doğuşumlu ses olarak yayılması ya da strüktür yoluyla uzak mekanlara taşınarak hava doğuşumlu ses olarak yayılması

Özellikle konut, okul, hastane gibi gürültüye duyarlı yapılar için yapı elemanlarının ses geçiş kaybı değerlerinin belli limitlerde olması gerekmektedir. Yapı akustiği açısından en doğrusu mimari tasarım aşamasında gürültü kontrolünün yapılmasıdır. Mekanların işlevleri ve bu mekanları etkileyen gürültü kaynakları göz önüne alınarak alınabilecek bazı önlemler şu şekildedir;

Yapının Konumu

 • Yapının otoyollardaki trafik gürültüsünden, demiryolu ve havayolu taşıtlarının gürültülerinden etkilenmemesi için yapıları mümkün olduğunca buralara uzak inşa etmek.
 • Gürültü kaynağı ile seçilen yerleşim merkezleri arasına doğal tepeler, ağaçlar veya yapay setler oluşturmak.
 • Yansımaya sebep olacak bina şekillerinden kaçınmak. (U şeklinde, avlu tipi)- Mevcut rüzgar ve sıcaklık değişimlerini dikkate almak.

Yapı içindeki bölme elemanlarının ses yalıtımı

 • Yapı elemanlarının yoğunluğunu arttırmak.
 • Çift tabakalı duvar uygulaması yapmak.
 • Cam alanlarında çift cam, lamine cam uygulaması yapmak.
 • Kalın, ağır ve boşluksuz kapılar kullanmak. Kullanılamıyorsa önlem almak.
 • Duvarları delerek geçen havalandırma kanallarından, borulardan ve etrafındaki boşluklarda ses sızıntısını önlemek.
 • Darbe sesine karşı yüzer döşeme uygulamaları yapmak (neopren,polietilen, taşyünü döşeme detayları) , esnek tespitli asma tavan uygulamak.

Darbe ve Ses Yalıtımında Kullanılan Malzemeler

 • Mineral Yünler
 • Polietilen
 • Kauçuk Köpüğü
 • Ahşap Yünü
 • Poliüretan

Titreşim Yalıtımı

 • Geçirgenlik: Titreşim alıcılardan yapıya geçen titreşim miktarı
 • Verim: Titreşim alıcılar tarafından geçişi engellenen titreşim miktarı

Geçirgenlik = %100 - Verim

Örnek:
Geçirgenlik= %20
%20 = %100 - Verim

Verim % 80 olmalıdır.

Etkili bir ses yalıtımı; amaçları belirlenmiş yapılarda doğru malzemelerin doğru detaylarda kullanılmasıyla ve hatasız işçilikle mümkün olabilir.

 

 • Sürekli, yüksek ısı izolasyon özelliği,
 • Su emmeme,
 • Yüksek donma-çözülme dayanımı,
 • Yüksek basma ve eğilme mukavemeti,
 • Optimum su buharı geçirgenlik direnci,
 • Boyutsal kararlılık,
 • Hafiflik,
 • Visko elastik/mukavemetli davranış,
 • Her türlü flartlarda süratli ve kolay uygulanabilirlik
 • Çürümeme. Isı yalıtımı ile binalardaki ısı kayıplarını engelleyerek, enerji tüketiminde %50'ye varan tasarruf sağlar.
 • Konut içinde dengeli ısı dağılımı sağlayarak sağlıklı ve konforlu mekanlar oluşturur.
 • Yazın serinletme, kışın ısıtma maliyetlerini azaltır.
 • Bina taşıyıcı sistemindeki donatılarda olabilecek korozyonu önler, bina onarım masraflarını azaltır, binanın ömrünü uzatır.
 • Binalarda nem, bakteri ve küf oluflumunu önler; sistem suya dayanıklı ve uzun ömürlüdür.